U heeft op korte termijn een ontwikkelopdracht, of u moet een periode overbruggen totdat de nieuwe manager bij u aan de slag gaat. Het gaat niet goed op een afdeling van uw organisatie, of u heeft te maken met een noodzakelijke reorganisatie. Voor deze tijdelijke managementvraagstukken is ALJConsult uw antwoord. Of uw vraag nu ligt op de tijdelijke waarneming van management taken of het doorvoeren van veranderingen. Arnold Jongenburger is gespecialiseerd in het werken met en leiding geven aan professionals in de zorg. Met gevoel voor cultuur, interne verhoudingen en organisatie worden de management taken waargenomen en wordt een stevige basis gelegd voor verdere ontwikkeling. U kunt bij Arnold Jongenburger terecht voor alle interim managementvraagstukken in de gezondheidszorg. Hij biedt als ervaren manager maatwerk voor elk probleem. U kunt daarbij denken aan:

  • Tijdelijke waarneming van managementtaken
  • Doorvoeren van veranderingen 
  • Profiel, assessment en coaching managers

“SOMS IS EEN INTERIM MANAGER GEWOON EVEN NODIG!”

Mw. M. van Gorcom (directeur Laurens regio NO): “Arnold Jongenburger was bij ons de juiste man op de juiste plek. In relatief korte tijd heeft hij de kwaliteit van de behandeldienst op een hoger plan gebracht. De geformuleerde te bereiken resultaten, de daarbij benodigde competenties, de gevoerde competentiegesprekken en de daaruit voortkomende acties hebben ertoe geleid dat alle professionals van de behandeldienst duidelijkheid hebben over hun bijdrage in het bereiken van onze organisatie doelstellingen. Arnold’s rol in het vinden en inwerken van zijn opvolger zorgt ervoor dat de ingezette lijn kan worden gecontinueerd. Naast zijn bijdragen in de behandeldienst heeft hij een positieve bijdrage geleverd in de ontwikkeling van ons MT als geheel. Ik wil Arnold zeker aanbevelen als interim manager.