Ga lekker zelf in je kracht staan!

De periode tussen kerst en oudjaarsdag heb ik weer heerlijk gelezen. Vooral het boekje van Japke Bouma, met dezelfde titel als dit artikeltje, heeft me veel plezier gegeven. In dit boekje worden allerlei managementhypes die de kop opsteken en het bijbehorende jargon kritisch beoordeelt. Ze beschrijft o.a. kantoorjargon als flexwerken, punten op de horizon, scrummen, agile werken en staand vergaderen. Na het lezen van zo’n boekje luister je toch weer met een ander oor naar de nieuwjaarsspeeches. Japke vraagt zich onder andere ook af of zelfsturende teams werken. Belangrijk item is dan volgens haar:  Wie gooit de lanterfanters uit het zelfsturende team?

Een bestuurder waar ik mee heb gewerkt zei altijd “een verantwoordelijk medewerker verdient veel vrijheid”. Daar ben ik het uiteraard helemaal me eens, en datzelfde geldt voor teams. Leg veel verantwoordelijkheid bij de teams. Laat ze vooral hun eigen werk en werkzaamheden organiseren. Zelfsturing waar het mogelijk is, maar geef leiding waar het moet. Volgens mij gaat dat vanzelf als je een goede manager hebt. Slechte managers daar moet je afscheid van nemen. Of zoals Japke Bouma het zegt: LAAT SLECHTE MANAGERS ALLEEN NOG KOFFIE HALEN!