GRZ en WLZ; Two different animals in a cage?

Op 30 november jl. organiseerde Studio GRZ een bestuurdersdag met als thema: “Toekomststrategie Geriatrische revalidatie”. Ik mocht de eerste presentatie van de dag verzorgen met bovenstaande titel. Wat zijn de overeenkomsten tussen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) en de langdurige zorg (WLZ)? Zijn het logische partners? Of zijn er verschillen die een aparte wijze van organiseren en positioneren van geriatrische revalidatie noodzakelijk maakt. Ook tijdens het GRZ jaarcongres op 25 januari jl. kwam naar voren dat samenwerking tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en GRZ wellicht veel meer voor de hand ligt.

Tijdens mijn presentatie op 30 november de nadruk gelegd op:

  • de verschillen in attitude bij de zorg (van zorgzaam in WLZ naar stimulerend in GRZ),
  • de andere positie van de behandeldienst, (bij GRZ is behandeling de reden van opname),
  • het grote verschil in  turnover (gemiddelde ligduur GRZ was 45 dagen in 2015),
  • het geheel andere karakter van de doelgroep (het stimuleren van herstel versus het begeleiden van de achteruitgang),
  • andere inrichtingseisen (van huiselijk en gezellig in WLZ naar een activerende en stimulerende omgeving in GRZ ),
  • andere kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars.

Kortom er zijn grote verschillen tussen WLZ en GRZ en dat stekt andere eisen aan de inrichting van de organisatie. Een andere cultuur, andere aanpak, andere financiering en andere kwaliteitseisen vragen om een aparte aansturing. Ook vanuit de inhoud is er veel voor te zeggen om een aparte unit met dedicated personeel in te richten voor revalidatie- en herstelvraagstukken. Daar horen dan vervolgens ook een apart management, aparte stuurinformatie en aparte systemen bij.

Denk u al na over de verdere verbijzondering van uw GRZ afdeling?