ADVIES EN ORGANISATIE ONTWIKKELING

U wilt het voortbestaan van uw organisatie op de lange termijn bestendigen. Daardoor speelt u in op de voortdurende ontwikkelingen in de gezondheidszorg en zorgt u voor de noodzakelijke vernieuwingen. De ontwikkelingen vinden in de huidige markt in een hoog tempo plaats en vragen om een steeds hogere mate van expertise. Om goed beslagen de toekomst tegemoet te gaan heeft u soms behoefte aan een goede gesprekspartner om u te ondersteunen bij het vertalen van deze ontwikkelingen naar uw strategie en interne organisatie. ALJConsult kan deze gesprekspartner voor u zijn. Arnold Jongenburger heeft een brede kennis van het veld van de gezondheidszorg en de actuele ontwikkelingen daarin. Deze kennis koppelt hij aan een ruime ervaring in het oplossen van strategische vraagstukken en innovatie. Hij is daardoor voor u een gesprekspartner met wie u gezamenlijk uw vraagstukken kan bespreken. Hij kan u helpen om met behulp van praktische werkvormen in gesprek te komen met de stakeholders binnen en buiten de organisatie over de strategische positionering. U kunt voor advies denken aan vraagstukken op het gebied van:

  • Positionering t.o.v. concurrentie en andere zorgaanbieder
  • Vertaling van wet en regelgeving naar inhoudelijke koers
  • Zorgmarketing
  • Stakeholders analyse
  • Cultuur trajecten en organisatie-inrichting
  • Zorglogistiek en procesmanagement
  • Opstellen van business cases
  • Organiseren van beleidsdagen met professionals (medische staf)