LEAN projecten in de zorg

U als manager merkt dat het steeds lastiger is om aan de klanteisen te voldoen terwijl het budget onder druk staat. Hoe kunt u meer voor uw cliënten doen met hetzelfde (of zelfs minder) budget?
Bij de LEAN Six Sigma aanpak staat het continue verbeteren voorop. Het elimineren van verspilling en toevoegen van klantwaarden zijn de essentie van deze aanpak. Niet een eenmalig project, maar een cultuurverandering waarbij de professionals zich continue afvragen: “Kan het beter? Kan het slimmer?” De professionals van een behandeldienst zijn meestal gewend om een groot deel van hun werk en werkzaamheden zelfstandig invulling te geven. En terecht, maar dan moeten de professionals zich ook continu afvragen of ze hun werk kunnen verbeteren en of ze het slimmer kunnen organiseren. Lean Six Sigma is een methodiek waarbij de professionals gereedschap en vragen krijgen aangereikt om continue na te denken over het slimmer organiseren van hun werk.
De DMAIC (Define, Measure, Analyse , Implementation en Control)  aanpak van Lean Six Sigma heeft in het bedrijfslevenzijn nut reeds bewezen (LEAN is bij Toyota productie ontstaan). Maar ook in de gezondheidszorg is er veel winst te behalen met de LEAN filosofie van “Continu verbeteren, toevoegen van klantwaarde en minimaliseren van verspilling.”
ALJConsult kan uw organisatie ondersteunen bij de begeleiding van projecten en het aanleren van de LEAN filosofie om binnen uw organisatie steeds “Slimmer te organiseren”.

Innovatie projecten

Innovatie is een belangrijk onderdeel van uw dagelijks werk geworden. De implementatie van veranderingen en verbeteringen pakt u bij voorkeur projectmatig aan. Op die manier wordt de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie zo min mogelijk belast en bereikt u snel het gewenste resultaat. ALJ Consult is gespecialiseerd in projectmatig werken en kan u op diverse niveaus ondersteunen bij uw projecten. Onze inbreng varieert van het opzetten van een projectstructuur waarlangs u uw beleids- en of veranderopgaven wilt vormgeven tot aan het coachen van interne projectleider(s) en het geven van trainingen in projectmatig werken.

Projectmatig werken:

Wilt u, naast uw dagelijkse bedrijfsvoering, een verbetering, vernieuwing en of innovatie in uw organisatie doorvoeren dan kan een projectmatige aanpak vaak uitkomst bieden. Een multidisciplinaire aanpak, die bestaande organisatiestructuren vervangt door een tijdelijke projectstructuur, helpt u om op een effectieve wijze met een duidelijke tijdslijn en budget veranderingen teweeg te brengen. De tijdelijke focus van de projectgroep met een gerichte opdracht en duidelijk meetbaar resultaat geeft een andere dynamiek dan de reguliere vormen van samenwerken in commissies en werkgroepen. Wilt u gericht een verandering, vernieuwing en of innovatie doorvoeren in uw organisatie, neem dan contact op met ALJConsult en vind uit op welke wijze projectmanagement u kan helpen om uw (change) doelen te bereiken.  

LEAN projecten in de zorg

U als manager merkt dat het steeds lastiger is om aan de klanteisen te voldoen terwijl het budget onder druk staat. Hoe kunt u meer voor uw cliënten doen met hetzelfde (of zelfs minder) budget?

Bij de LEAN Six Sigma aanpak staat het continue verbeteren voorop. Het elimineren van verspilling en toevoegen van klantwaarden zijn de essentie van deze aanpak. Niet een eenmalig project, maar een cultuurverandering  waarbij de professionals zich continue afvragen: “Kan het beter? Kan het slimmer?” De professionals van een behandeldienst zijn meestal gewend om een groot deel van hun werk en werkzaamheden zelfstandig invulling te geven. En terecht, maar dan moeten de professionals zich ook continu afvragen of ze hun werk kunnen verbeteren en of ze het slimmer kunnen organiseren. Lean Six Sigma is een methodiek waarbij de professionals gereedschap en vragen krijgen aangereikt om continue na te denken over het slimmer organiseren van hun werk.

De DMAIC (Define, Measure, Analyse , Implementation en Control)  aanpak van Lean Six Sigma heeft in het bedrijfslevenzijn nut reeds bewezen (LEAN is bij Toyota productie ontstaan). Maar ook in de gezondheidszorg is er veel winst te behalen met de LEAN filosofie van “Continu verbeteren, toevoegen van klantwaarde en minimaliseren van verspilling.”

ALJConsult kan uw organisatie ondersteunen bij de begeleiding van projecten en het aanleren van de LEAN filosofie om binnen uw organisatie steeds “Slimmer te organiseren”.

Innovatie projecten

Innovatie is een belangrijk onderdeel van uw dagelijks werk geworden. De implementatie van veranderingen en verbeteringen pakt u bij voorkeur projectmatig aan. Op die manier wordt de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie zo min mogelijk belast en bereikt u snel het gewenste resultaat. ALJ Consult is gespecialiseerd in programma management en projectmatig werken en kan u op diverse niveaus ondersteunen bij uw projecten. Onze inbreng varieert van het opzetten van een programmastructuur waarlangs u projectmatig uw beleids- en of veranderopgaven wilt vormgeven tot aan het coachen van interne projectleider(s) en het geven van trainingen in projectmatig werken.